หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 

ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95

ไฟแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 8 หมู่บ้าน
 

ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

ระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง จำนวน 2 หมู่บ้าน
  คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
 
 
โทรศัพท์

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็น
ส่วนใหญ่
 

ร้านบริการทำผม ชาย จำนวน 1 แห่ง

ร้านบริการทำผม หญิง จำนวน 3 แห่ง
 
         

กลุ่มพ่อ-แม่พันธุ์สุกรบ้านหนองแบน
    จำนวนสมาชิก 17 คน

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองแบน จำนวนสมาชิก 15 คน

กลุ่มโรงกลั่นสุราบ้านหนองบัวเหนือ
    จำนวนสมาชิก 7 คน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโคบ้านเด่น
    จำนวนสมาชิก 44 คน

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากห้วยกลาง จำนวนสมาชิก 38 คน
 
กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านปากห้วยกลาง จำนวนสมาชิก 13 คน
กลุ่มโชคสร้าง จำนวนสมาชิก 7 คน
 
กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมปากห้วยไม้งาม
กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรวัดหนองบัวเหนือ
      จำนวนสมาชิก 38 คน     จำนวนสมาชิก 8 คน
 
กลุ่มสุรากลั่นแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวเหนือ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวเหนือ
      จำนวนสมาชิก 7 คน     จำนวนสมาชิก 10 คน
 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองตับ
กลุ่มสุรากลั่นพื้นบ้านหนองบัวเหนือ
      จำนวนสมาชิก 7 คน     จำนวนสมาชิก 7 คน
 
กลุ่มแม่บ้านหนองตับ จำนวนสมาชิก 14 คน
กลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงเป็ดบ้านเด่น จำนวนสมาชิก 24 คน
 
กลุ่มไร่นาสวนผสม หมู่ 5 บ้านวังม่วง
กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่ท่าตะกู
      จำนวนสมาชิก 8 คน     จำนวนสมาชิก 11 คน
 
กลุ่มขนมไทยบ้านเด่น จำนวนสมาชิก 10 คน
กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ด จำนวนสมาชิก 12 คน
 
กลุ่มขนมจีนตำบลหนองบัวเหนือ จำนวนสมาชิก 8 คน          
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน