หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด
ปลัด อบต.หนองบัวเหนือ
โทร : 0882827057
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกมลวรรณ จุตโต
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.หนองบัวเหนือ
โทร : 0882780058


นางสาวณัฎฐณิชา จิ๋วปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล


นางกัลยาณี สอนคุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธัมมจักร์ มาเอื้อย
นักจัดการงานทั่วไป


นายสุวิทย์ นาถกร
นิติกร


นายธนวัฒน์ นาถวีระนันท์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นายชัยนาท ฉิมสุด
พนักงานขับรถ
 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน