หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด
ปลัด อบต.หนองบัวเหนือ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกมลวรรณ จุตโต
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.หนองบัวเหนือ


นางสาวณัฎฐณิชา จิ๋วปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล


นางกัลยาณี สอนคุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธัมมจักร์ มาเอื้อย
นักจัดการงานทั่วไป


นายสุวิทย์ นาถกร
นิติกร


นายธนวัฒน์ นาถวีระนันท์
ผช.จพง.ธุรการ


นายชัยนาท ฉิมสุด
พนักงานขับรถ
 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน