หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 

สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561(ไตรมาสที่ 1)


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562(ไตรมาสที่ 2)


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562(ไตรมาสที่ 3)


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562(ไตรมาสที่ 4)


คู่มือสำหรับประชาชน


แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1)


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ


แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ บรรเทาสาธารณภัย


แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค


แบบขอความอนุเคราะห์งานบริการส่วนกองช่าง

 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน