หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562(ไตรมาสที่ 2)


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ


สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561(ไตรมาสที่ 1)


แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1)


แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ บรรเทาสาธารณภัย


แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค


แบบขอความอนุเคราะห์งานบริการส่วนกองช่าง


แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย


แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ

 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693,
093-140-9779
หรือ Click
>>
รับเรื่องร้องเรียน