หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตนารมณ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)