หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2561
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) เรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลของ อปท.และการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) เรื่อง : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐจังหวัดตาก [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) เรื่อง : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐจังหวัดตาก [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน