หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


 
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2565  
 

ความพิการอันเกิดจากภาวะเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่อาจดูแลได้ คนเหล่านี้จะพบได้ในทุกพื้นที่ ซึ่งความพิการได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและครอบครัว ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน สุขภาพ การศึกษาและเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เพียงมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยังมิอาจประกันได้ว่า คนเหล่านี้จะได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ ครบทุกมิติของชีวิต นอกจากนี้ความพิการ ความด้อยโอกาส ยังนำไปสู่ความยากจนทั้งความจนทั่วไปและความจนในมิติทางสังคม ที่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน หน่วยงานสาธารณสุขไม่อาจแก้ปัญหาโดยลำพัง หากแต่ต้องอาศัยพลังชุมชน องค์กรและเครือข่ายรวมพลังในการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม
คนพิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวเหนือได้ให้ความสนใจแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation, CBR) โดยเน้นที่การประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน นับตั้งแต่ครอบครัว เพื่อนบ้าน เครือญาติ และสถาบันต่างๆในชุมชน ในการช่วยเหลือพัฒนาและฟื้นฟูฯคนพิการทุกด้าน คือด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม เน้นการประสานใช้ทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการ และสวัสดิการด้านต่างๆในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของตนเอง จนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมคนปกติ
ดังนั้น  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวเหนือ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” ขึ้นเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2565 เวลา 15.27 น. โดย คุณ กมลวรรณ จุตโต

ผู้เข้าชม 394 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/32

ลำดับภาพที่ 2/32

ลำดับภาพที่ 3/32

ลำดับภาพที่ 4/32

ลำดับภาพที่ 5/32

ลำดับภาพที่ 6/32

ลำดับภาพที่ 7/32

ลำดับภาพที่ 8/32

ลำดับภาพที่ 9/32

ลำดับภาพที่ 10/32

ลำดับภาพที่ 11/32

ลำดับภาพที่ 12/32

ลำดับภาพที่ 13/32

ลำดับภาพที่ 14/32

ลำดับภาพที่ 15/32

ลำดับภาพที่ 16/32

ลำดับภาพที่ 17/32

ลำดับภาพที่ 18/32

ลำดับภาพที่ 19/32

ลำดับภาพที่ 20/32

ลำดับภาพที่ 21/32

ลำดับภาพที่ 22/32

ลำดับภาพที่ 23/32

ลำดับภาพที่ 24/32

ลำดับภาพที่ 25/32

ลำดับภาพที่ 26/32

ลำดับภาพที่ 27/32

ลำดับภาพที่ 28/32

ลำดับภาพที่ 29/32

ลำดับภาพที่ 30/32

ลำดับภาพที่ 31/32

ลำดับภาพที่ 32/32
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน