หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 


 
ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต หนองบัวเหนือ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2565)  
 

ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของ อบต. หนองบัวเหนือ งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565  (ปีงบประมาณ 2565)
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ่ายวันที่  10 มิถุนายน 2565  (โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ โดยกรมบัญชีกลาง)
- เบี้ยความพิการ   จ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2565  (โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ โดยกรมบัญชีกลาง)
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์   จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ โดย อบต.)

กองสวัสดิการสังคม
อบต.หนองบัวเหนือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 09.16 น. โดย คุณ ธิดารัตน์ ปานแดง

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน