หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2643/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 จังหวัดตาก  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ด้วยการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่  57/2564 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 พิจารณามาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตาก ในช่วงการระบาดไปทั่วทุกอำเภอของจังหวัดตาก ในการรวมกลุ่มคนดำเนินกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในช่วงที่เกิดการระบาด ในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมากในหลายๆ พื้นที่
  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองตาก (ศปก.อ.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และคำสั่งจังหวัดตากที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ดำเนินการ ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2643/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ข้อ 8 การรวมกลุ่มกันของบุคคล (3) ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก สำหรับ กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด (3.7) การปฏิบัติศาสนกิจและศาสนพิธีของทุกศาสนา ให้กระทำเป็นการ ภายในโดยพระสงฆ์ บาทหลวง โต๊ะอิหม่าม หรืออื่นๆ ตามหลักศาสนาเท่านั้น และห้ามประชาชนเข้าร่วม อันมีลักษณะเป็นการรวมคนที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 13.40 น. โดย คุณ กมลวรรณ จุตโต

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน