หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของ อบต. หนองบัวเหนือ งวดที่ 06 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)  
 

เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โอนโดยกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564)
- เบี้ยความพิการให้คนพิการ  (โอนโดยกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564)
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (โอนโดย อบต.  ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ปรับสมุดได้ในวันที่ 5 มีนาคม 2564)
ขอบคุณครับ
กองสวัสดิการสังคม
อบต.หนองบัวเหนือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2564 เวลา 13.51 น. โดย คุณ ธิดารัตน์ ปานแดง

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน