หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของ อบต. หนองบัวเหนือ งวดที่ 05 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ปีงบประมาณ 2564)  
 

ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของ อบต. หนองบัวเหนือ งวดที่ 05 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(ปีงบประมาณ 2564)
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  (โดยกรมบัญชีกลาง)
- เบี้ยความพิการ   จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  (โดยกรมบัญชีกลาง)
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์   จ่ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

กองสวัสดิการสังคม
อบต.หนองบัวเหนือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 15.07 น. โดย คุณ จิรภัทร แย้มชัย

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน