หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายจารุพัฒณ์  ลาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือได้ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่า จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจะมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง จะยึดถือและปฏิบัติตนให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมสืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2565 เวลา 15.19 น. โดย คุณ ชยางกูร อ่อนภูธร

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน