หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 49
 


 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงออกและประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล [ 18 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 64
 


 
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562) [ 5 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 65
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693,
093-140-9779
หรือ Click
>>
รับเรื่องร้องเรียน