หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
นางยุพิน จันทร์พุฒ
ประธานสภา อบต.หนองบัวเหนือ
โทร : 0869495923
 
นางจิราภา ยมเกิด
รองประธานสภา อบต.หนองบัวเหนือ
โทร : 0805093837
นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด
เลขานุการสภา อบต.หนองบัวเหนือ
โทร : 0882827057
 
 


นางใจทิพย์ อนันตะศิริ
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายเกรียงศักดิ์ คลังฤทธิ์
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายสังข์ หมั่นมั่น
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายฉลวย บุ้งรุ้ง
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายสุทิน หมั่นมั่น
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นางสาวสริญญา เปี๊ยตะมะ
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน