หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
นางยุพิน จันทร์พุฒ
ประธานสภา อบต.หนองบัวเหนือ
 
นางจิราภา ยมเกิด
รองประธานสภา อบต.หนองบัวเหนือ
นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด
เลขานุการสภา อบต.หนองบัวเหนือ
 
 


นางใจทิพย์ อนันตะศิริ
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายเกรียงศักดิ์ คลังฤทธิ์
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายสังข์ หมั่นมั่น
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายฉลวย บุ้งรุ้ง
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายสุทิน หมั่นมั่น
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นางสาวสริญญา เปี๊ยตะมะ
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693,
093-140-9779
หรือ Click
>>
รับเรื่องร้องเรียน