หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
นายจารุวัฒน์ ยมเกิด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
โทร : 086-9252521
 
นายเกรียงศักดิ์ คลังฤทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
โทร : 086-0475280
นางสาวระพีพรรณ สร้อยทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
โทร : 098-3242492
 
 


นายชูชีพ เตจ๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 2
โทร : 089-6405659


ร้อยตรีมนัส ทองศร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 3


นายประสงค์ พรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4
โทร : 086-4075386


นายสมาน ค้อมทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 5
โทร : 061-3103324


นายนนทวัฒน์ อินทนนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 6
โทร : 091-0268798
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน