หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
นางยุพิน จันทร์พุฒ
ประธานสภา อบต.หนองบัวเหนือ
 
นางจิราภา ยมเกิด
รองประธานสภา อบต.หนองบัวเหนือ
นางสาวอุไรพร เอี่ยมรอด
เลขานุการสภา อบต.หนองบัวเหนือ
 
 


นางใจทิพย์ อนันตะศิริ
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายเกรียงศักดิ์ คลังฤทธิ์
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายสังข์ หมั่นมั่น
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายฉลวย บุ้งรุ้ง
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นายสุทิน หมั่นมั่น
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ


นางสาวสริญญา เปี๊ยตะมะ
สมาชิก อบต.หนองบัวเหนือ
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน