หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
นายสมเกียรติ ยมเกิด
กำนันตำบลหนองบัวหเนือ
 
 


นายศุภกฤต อนันตะศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน


นายอู๋ สอนมั่ง


นายสมเกียรติ ยมเกิด


นายแผน ยมเกิด


นายสอาด ค้อมทอง


นายมานะ สุดใจหาญ


นายศักดิ์ศรี คำมี


นายทัด เนียมก้อน


ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693,
093-140-9779
หรือ Click
>>
รับเรื่องร้องเรียน