หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดลักษณะและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมิน ปี 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63) [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.หนองบัวเหนือ [ 26 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ [ 15 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2