หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านตาก   ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2564
อบต.แม่ปะ   ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๒๒ จุด ปริมาณหินคลุก ๒,๗๖๔.๕o ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564
ทต.แม่ระมาด   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
ทต.แม่ระมาด   ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพร้อมอุปกรณ์ฉีดและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เก่ี่ยวข้อง เช่น สำลี แอลกอฮอล์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.แม่ท้อ   จ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณท่อลอดเหลี่ยม พร้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
ทต.บ้านตาก   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอาจารย์สำราญ แดงประเสริฐ) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.แม่ระมาด   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 642
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน