หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และสำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และสำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และสำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และสำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และสำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693, 093-140-9779
รับเรื่องร้องเรียน