ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวเหนือ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 8 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256255,815131,609124,697137,020264,211198,910115,921124,718130,813106,33778,98714,8051,483,843
2561-------3,7591,50710,697139,670133,120288,753
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 ก.ย. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,772,596
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี