หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2561
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตากประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 66 ตารางกิโลเมตร
 
 
การเกษตร
ประชากรในตำบลหนองบัวเหนือส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และยังมีทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วย มะนาว มะขามหวาน ส้ม และยังมีการปลูกพืชผักสวนครัว ประชากร
บางส่วนก็จะไปรับจ้างตามพื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
การปศุสัตว์
ตำบลหนองบัวเหนือ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ และการเลี้ยงสุกร
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย ขนานกับแม่น้ำปิง มีภูเขาหลวงเป็นเส้นแบ่งระหว่าง ตำบลหนองบัวเหนือกับตำบลแม่ท้อ และตำบลหนองบัวเหนือกับตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีแม่น้ำปิงไหลผ่านตลอดปี
 
   

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรนำไอน้ำขึ้นมา ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นลงมา

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนและอบอ้าว
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,585 คน แยกเป็น

ชาย  2,262คน คิดเป็นร้อยละ 49.33

หญิง 2,323 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,532 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 69.47 คน/ตร.กม.
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านหนองตับ 509 482 991 329  
2 บ้านเด่น 197 201 398 150
  3 บ้านปากห้วยไม้งาม 462 496 958 295  
4 บ้านหนองบัวเหนือ   237 239 476 162
  5 บ้านวังม่วง 125 122 247 101  
6 บ้านไร่ท่าตะกู   92 97 189 63
  7 บ้านปากห้วยกลาง 241 260 501 172  
8 บ้านหนองแบน 399 426 825 260
    รวม 2,262 2,323 4,585 1,532
สำรวจ ณ เดือนมีนาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน