หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
นายจารุพัฒณ์ ลาแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
โทร : 089-9604401
 
นายทนงค์ พรมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
โทร : 091-7730513
นายสุวิทย์ ยมเกิด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
โทร : 095-8029151
 
 
 
 
 
 
 โทร : 089-960-4401
รับเรื่องร้องเรียน