กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15.39 น. โดย คุณ ธนวัฒน์ นาถวีระนันท์

ผู้เข้าชม 55 ท่าน